20 rokov na trhu, 20 rokov skúseností a úspechov
Úspech prinášajú ľudia. Nie počítače. Už 20 rokov úspešne realizujeme IT riešenia pre našich klientov.

Centaur je už viac než 20 rokov stabilnou súčasťou IT trhu. Jeho veľkou prednosťou je univerzálnosť a široká paleta činností, ktoré vedia jeho pracovníci poskytnúť pri vývoji a nasadení informačných technológií u našich zákazníkov. Vzhľadom na stabilnú históriu Centauru, kvalitný kolektív kvalifikovaných pracovníkov a zavedené moderné metódy riadenia a vývoja našich produktov sme schopní garantovať:
  • vývoj programových systémov v dohodnutom čase, kvalite a rozpočte
  • dlhodobú údržbu nami vyvinutých informačných systémov
  • technologické prostriedky, ktoré sú overené na úrovni svetového poznania a praxe
  • dodávku riešení, ktoré pre kľúčové zákaznícke oblasti implementujú postupy a riešenia vychádzajúce z vlastných skúseností, ako aj zo skúseností našich partnerov

Centaur je členom združenia Softec Group, ktorej ďalšími členmi sú Softec s.r.o. a Softec CZ, spol. s r.o.
Spoločnosti v rámci Softec Group spájajú rovnaké vízie a hodnoty.
Softec Group vznikla preto, aby sme dokázali pružnejšie a kvalitnejšie reagovať na potreby klientov, ktorí pôsobia vo viacerých európskych štátoch a súčasne využili výhodu spoločného riadenia skupiny.